Syarat Belajar Ilmu Tasawuf

Maret 30, 2007 at 9:10 am 149 komentar

Telah menyebut oleh Al-Arif  Al-Rabbani Kamil Mukamil Wali Qutub Sheikh Abi Madyan r.a. dalam kitabnya “Kanzul Manan” sebagaimana berikut;Tiada patut mendengar bagi Ilmu ini (Thoriqat / Tasauf)  melainkan bagi orang yang  bersifat dengan empat sifat ini  iaitu;

 • Zahid dengan meninggalkan segala yang lebih daripada yang halal
 • Ilmu Syariat yang membaikkan zhohirnya,
 • Tawakkal dan
 • Keyakinan kepada  Allah dan Rasul

Inilah syarat-syarat utama yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin mengikut jalan atau thoriqat Ilmu Tasauf ini.  Tegasnya bagi sesiapa yang ingin belajar atau menuntut ilmu ini,  atau mendengar ilmu ini,  membicara dan membahaskan  ilmu ini,  mereka hendaklah memperlengkapkan diri mereka dengan empat perkara tersebut.  Tanpa salah satu atau mana-mana dari empat syarat-syarat yang tersebut itu,  maka tidaklah patut bagi seseorang itu mendengar apatah lagi memperkatakan sesuatu mengenai Ilmu Tasauf ini.1.  Zahid.

Adalah makna zahid ialah meninggalkan segala yang lebih-lebih daripada yang halal.  Ini adalah kerana seorang yang Salik itu merupakan orang musafir kepada Tuhannya.  Maka manakala jika ada sertanya sesuatu yang melebihi dari kadar keperluan dan hajatnya dalam perjalanannya,  nescaya ianya akan menjadi penegah dan penghalang untuknya melangkahkan kaki.  Ini adalah kerana Hadrat Haq Subhanahuwa Taala itu  diharamkan masuk atas orang yang membawa di belakangnya sesuatu tanggungan(sangkutan keduniaan).

Dalam erti kata yang lain,  hendaklah disucikan tangannya daripada mengambil sesuatu yang lebih daripada dunia dan disucikan hatinya daripada berhadap kepadaNya  kerana adalah pada Hadrat yang Qudsi itu ditegahkan masuk orang yang penuh hatinya dengan Akdar dunia yang Masyiwallah(sesuatu selain daripada Allah)  seperti kata Sheikh Ibni Athoillah As-Kandari;

 • Bagaimana terang bercahaya hatinya sedangkan segala rupa Akuan(cita-cita dunia) termeteri pada muka cerminnya atau;
 • Bagaimana ia suka berjalan kepada Allah Taala padahal tertambat dengan segala keinginan syahwatnya atau;
 • Bagaimana ia loba masuk pada Hadrat Allah Taala sedangkan ia tiada bersuci dari segala junub kelalaiannya atau;
 • Bagaimana ia harap hendak faham akan keindahan Asror atau rahsia-rahsia yang halus(yang dalam) pada hal ia tidak taubat daripada kesalahannya.

Antara alamat orang yang zahid ialah sebagaimana yang disebut dalam Kitab Sira Ssalikin di mana telah berkata  Imam Ghazali;Adapun alamat Zahid itu tiga perkara iaitu;

 • 1.  Tiada ia suka dengan  suatu  yang ada kepadanya dan tiada dukacita di  atas ketiadaan sesuatu padanya seperti firman Allah  yang bermaksud;  “Supaya tiada dukacita kamu atas sesuatu yang luput dan tiada suka dengan sesuatu yang datang kepada kamu”.
 • 2.  Bersamaan padanya orang yang memuji dan menghinanya.

2.  IlmuYang dimaksudkan dengan ilmu di sini ialah Ilmu Syariat yang ruang lingkupnya bergantung dengan perkara-perkara yang membaikkan zhohirnya.  Maka manakala tiada mengetahui oleh orang yang Salik ilmu-ilmu atau jalan untuk membaikkan zhohirnya nescaya tiadalah dapat ia mengetahui akan jalan untuk membaikkan batinnya.  Ini adalah kerana orang yang tiada berhenti pada pintunya tiadalah masuk di dalam tempat perhentian ahbabnya(kekasihnya).  Dengan kerana itulah, maka hiasilah olehmu wahai orang Salik dengan pakaian syariat dan berhiaslah dengan adab thoriqat,  nescaya teranglah atasmu beberapa cahaya  hakikat dan jadilah kamu ahli bagi Mukhotobah yakni berkhabar-khabaran dan ahli Musyawarah yakni orang yang berkhabar-khabaran pada malam dan dapatlah kamu akan lazat Mukhotobah.  Ini adalah kerana untuk terbukanya sesuatu yang hakikat yang didapati dari Alam Ghaib,  perlulah ada sesuatu Wirid atau amalan syariat yang sempurna.

Tersebut dalam bicara Kitab Hikam Ibni Athoillah As-Kanddari bahawa tidak akan ada Warid tanpa Wirid.  Yang dimaksudkan dengan wirid ialah apa sahaja amalan zhohir atau batin yang dilakukan secara Istiqamah dan terhasilah Warid Ilahiyyah iaitu pembukaan dan pencampakan Nur Ketuhanan yang membukakan sesuatu yang sebelum ini tertutup atau terhijab.  Dengan terbukanya sesuatu rahsia di Alam Ghaib ini,  maka terserlah bahagian-bahagian hakikat atau makrifat mengikut kadar yang diizinkan.
3.  Tawakkal

Amat perlu bagi seorang Salik itu memakai pakaian tawakkal  kerana Tawakkal  itu ialah memadai dengan pengetahuan Allah pada mu daripada bergantung hati akan yang lain.  Maka apabila engkau ketahui bahawasanya;

 • Allah itu Tuhan Yang ‘Alim yakni yang mengetahui dengan segala hal kamu;  lagi
 • Allah itu Amat Kuasa atas memadakan(menjamin) akan segala hajatmu;
 • lagi  Allah itu terlebih kasih sayang bagimu lebih daripada kasih sayang ibu-bapamu malah melebihi akan kasih-sayangmu pada dirimu sendiri,

nescaya  berhimpunlah hatimu itu atas Allah dan tiada berhadap dengan hatimu melainkan kepadaNya(Allah).  Dan tiada engkau jatuhkan pandangan dan ingatan itu melainkan padanya(berhadap kepada Allah).Adalah tawakkal ini terlebih-lebih  sangat dikehendaki oleh orang yang Salik itu pada perjalannnya melebihi sangat berkehendaknya seorang yang dahaga kepada air.

4.  Yakin

Yakin ialah I’tiqad(pegangan) yang putus dengan barang yang mengkhabarkan oleh Allah dan RasulNya.  Dengan keyakinan  itulah ia akan berpegang kepada perkara yang sebenarnya dengan tiada syak pada Allah dan Rasul atas jalan putus sekira-kira gholib atas hatinya dan jadilah segala yang ghaib itu seperti dilihatnya.  Maka diketahui dengan perasaannya bahawasanya Allah Taala tiada menjadikan Jin dan Manusia melainkan untuk beribadat kepadaNya.  Maka tiada dijadikan akan segala pancainderanya melainkan kerana disuruh mengerjakan taat dengannya dan tiadalah dijadikan hati melainkan kerena tempat untuk berzikir(ingat/yakin) akan Dia dan supaya jangan hati itu tidak bimbangkan(cenderung dan kasih) dengan sesuatu yang lain selain daripada Allah.

Maka barangsiapa berhasil baginya yakin yang zauqi(rasa yang melenyapkan isyarat)  atas jalan ini nescaya;

 • mereka tiada akan memalingkan lidahnya melainkan di dalam zikir akan Dia dan
 • tiadalah mereka  memalingkan telinganya melainkan dengan mendengar kalam Allah dan kalam RasulNya dan kalam AuliyaNya  dan kepada tiap-tiap sesuatu  yang menyampaikan dia kepada TuhanNya dan
 • tiada berpaling matanya  melainkan pada barang yang memberi manfaat dan menunjuk akan dia kepada jalan Allah.

Dan demikianlah dikirakan(ditilik) dirinya pada tempat penerimaan segala nikmat yang memberi nikmat dengan dia oleh MaulaNya(Allah) hinggalah tercapailah ia akan Maqam orang yang Syaakirin iaitu orang yang memalingkan pandangannya bahawa sekelian nikmat yang diberikan Allah ke atasnya kepada sesuatu yang dijadikan untuk tujuan kembali kepada jalan Allah.  Maka tatkala itu tercapailah ia akan bertambah pemberianNya seperti maksud  Allah Taala (Walai in syakar tum laiziidannakum).“Dan apabila kamu bersyukur,  pasti Allah menambahnya”Bermula Maqam yakin itu ialah diketahui oleh seseorang bahawa Allah Taala  melihat atas tiap-tiap    waktu dan ketika seperti kata Sheikh Abi Madyan r.a

Bermula Haq Taala itu melihat atas segala rahsia hambaNya  dan zhohirnya pada tiap-tiap nafas dan tiap-tiap hal(kelakuannya).  Maka di mana ada hati melihat akan Dia(Allah) hal keadaannya memberi bekas akan TuhanNya daripada yang lain,  nescaya dipeliharakan akan dia daripada kedatangan percubaan dan daripada fitnah yang menyesatkan dia daripada memandang  yang lain daripada Allah.

Inilah hikmah atau edaran(pusingan) Ahli Sufiah iaitu Maqam Muroqobah dan Maqam Ihsan iaitu mengetahui bahawasnya Allah Taala melihat ia pada sekelian ketikanya dan mengetahui pula Allah Taala akan barang yang di dalam dirinya .  Maka jadilah ia;

 • bersamaan pada zhohir dan batinnya dan
 • bersamaan pada khulwatnya(sendirian) dan jalwahnya (di dalam tengah orang ramai) bersamaan padanya zhohir.

Maka tiada dilihat  dalam segala kelakuannya itu melainkan MaulaNya(Allah)  dan tiada berhadap pada menyampaikan hajatnya melainkan kepadaNya.  Dan hasillah daripada Sheikh Abi Madyan r.a;Bahawasanya pati jalan untuk sampai kepada Allah itu bahawa mengetahui orang yang Salik akan bahawasnya Allah Taala itu Tuhan Yang Melihat atas segala rahsianya dan zhohirnya pada tiap-tiap nafas dan tiap-tiap kelakuannya.

Petikan dari Kitab “Kanzul Manan” ‘ala Hikam Abi Madyan r.a

Entry filed under: Tasawuf.

Asal dan Kedudukan Ilmu Tasawuf Seputar Badar – Badr al Qubra

149 Komentar Add your own

 • 1. muhammad zehan fahlevi  |  Mei 28, 2007 pukul 8:34 am

  ingin belAjar jadi orang alim dan ingin jadi orang ahli sufi & jadi
  orang ahli tasaufamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin mudah -mufahan allah berikan
  yang terbaik bagiku

  Balas
  • 2. fieda rafi  |  Desember 14, 2010 pukul 7:04 am

   ya tapi susa wong orangnya ja nakal gimana mau jd orang alim

   Balas
 • 3. M. Arif Budiman  |  Juni 14, 2007 pukul 3:46 am

  proses dan tujuan dari ilmu tasawuf sendiri bagaimana ya??

  Balas
  • 4. nuni  |  Oktober 31, 2010 pukul 7:45 pm

   maaf bg yg kt kelihatan punya minat yang sama….tujuan utama ingin mengaji diri…dan mengenal diri lebih jauh ..siapa jati diri kita sesungguhnya…tetapi kita harus memiliki guru mursid yg lebih paham …insya Allah akan tercapai…mengenai proses yg sy rasakan…kita harus tahan ujian..mdh2an tujuan anda tercapai

   Balas
 • 5. Syafii  |  Juni 17, 2007 pukul 1:41 am

  Tasawuf ialah bentuk kebajikan spiritual dalam Islam yang dikemas dengan filsafat, pemikiran, ilmu pengetahuan dan disiplin kerohanian tertentu berdasarkan syariat Islam. Jalan-jalan kerohanian dalam ilmu tasawuf dikembangkan dengan tujuan membawa seorang sufi menuju pencerahan batin atau persatuan rahasia dengan Yang Satu. Jadi tasawuf sebenarnya adalah metode yang dianut dan diyakini oleh kelompok yang bernama “Sufi” dalam memahami, menjalankan dan penelusuran rohani dari agama Islam. Maka, tasawuf pada hakekatnya bukanlah suatu ibadah atau hukum yang mempunyai dalil dalam struktur agama Islam. Tasawuf lebih merupakan cara memahami dan menghayati agama, sebagaimana cara dan metode yang dilakukan oleh kelompok lain dalam Islam.

  Balas
  • 6. slamet  |  Februari 13, 2017 pukul 6:23 pm

   assalamuallaikum mas syafi……klo boleh tanya,ketentuan dari ilmu tasyawuf itu sendiri sebenerya gimana? makasih

   Balas
 • 7. sidhi  |  Agustus 28, 2007 pukul 4:57 am

  Bisa gak artikel ini diterjemahkan ke bhs Indonesia (bukan malaysia/melayu), biar lebih jelas pemahamannya. Thx infonya.

  Balas
 • 8. Lukluk  |  Oktober 6, 2007 pukul 4:10 am

  sebuah perkara yang tidak mudah untuk dapat mencapai suatu kenikmatan bercinta dengan yang Maha Tinggi. dalam pikiran manusia masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan dunia dan keprasahan manusia pada hawa nafsu…

  Balas
 • 9. umar  |  November 5, 2007 pukul 4:41 pm

  Kata Tassawuf sekali pun tidak pernah disebut di dalam Al Qur’an dan Hadits yang sahih. Bukankah jika Tassawuf itu begitu penting dalam Islam tentu Allah dan Rasulnya akan memerintahkan manusia untuk belajar Tassawuf? Tidak mungkin Nabi yang bersifat “Baligh” (menyampaikan) menyembunyikan perintah Allah bukan?

  Sebaliknya Nabi berkata bahwa setiap hal yang baru/diada-adakan (di bidang agama) adalah bid’ah dan sesat:

  “Sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ,dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru dan setiap bid’ah adalah tersesat” ( H.R Muslim ) .

  Allah mengatakan agama Islam sudah sempurna. Jadi tak perlu lagi ditambah bid’ah seperti Tassawuf:

  “…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu….” [Al Maa-idah:3]

  Wallahu alam bis showab

  Balas
  • 10. hamba ALLAH  |  Agustus 1, 2010 pukul 2:38 am

   sbnernya tasawuf itu mrupkan bgian dari agama islam. Sprti apa yg d sabdakan oleh nabiyullah SAW, ihsan itu apbila engkau mnyembah Allah seakan2 Dia melihatmu,jka engkau tdk bisa maka kmu melihatnya.

   Balas
  • 11. Darmawi  |  September 17, 2010 pukul 3:21 pm

   Sdr.Umar,
   Apapun namanya tassawuf atau lainya, yang pasti kesucian Al-quran dan kebenaran Nabi Muhammad ini lah yang dipelajari oleh para aribbilah yang jauh mendetil dan lebih teliti pada gilirannya tidak ada lagi keraguan sedikitpun tetantang islam yang dianut dan diyakininya, jangan aneh jika para aribbillah menjelang kembalinya kerahmatullah jauh-jauh harinya sebelumnya sudah mengatehuinya dan itu sudah saya buktikan sendiri seseorang yang saya anggap guru berpesan 15 hari sebelumnya saya akan berangkat pulang katanya, tepat pada waktu hari ke 15 hari rabu orang yang berpesan itu meninggal dunia dan kain kapan pun sudah di persiapkan sendiri dalam lemarinya, tak ada yang mustahil bagi Allah ,-

   Balas
   • 12. dhinasty blue  |  Maret 22, 2012 pukul 12:28 am

    ALLAH HU AKBAR.. ALLAH HU AKBA.. ALLAH HU AKBAR…

  • 13. ciptaan Allah swt  |  Oktober 6, 2010 pukul 5:08 pm

   wahai hamba Allah yg slalu d muliakan,jnganlah mudah untuk memfonis sesuatu tu dngan kallimat bid’ah atau sesat,karena d dalam kitab suci Al-qur’an en hadist ,banyak terkait tasawuf.. apabila tasawuf d blang ajaran yg bid’ah, berarti anda tdak mengerti apa tu Al-qur’an dan apa 2 Islam… , perlu d PAHAMI bahwa tasawuf tu, sdh ada dlm kitab suci Al-qur’an N hadist,dan Al-qur’an serta hadist sebagian bnyak umat Allah hanya cuman di baca,d hafal,terlebih lagi slalu d Iman’i,jdi seluruh ayat2x serta surat2x yg ada dlm Al-qur’an dan hadist hendaklah jngan hanya sekadar d baca,di hafal terlebih lgi di Iman’i karena hanya akan menjadi ayat2x SETAN

   Balas
   • 14. dhinasty blue  |  Maret 22, 2012 pukul 12:35 am

    aku suka itu saudarakau… karna yang baik blm tentu benar sedangkan yg benar sudah tentu baik…

   • 15. dhinasty blue  |  Maret 22, 2012 pukul 12:43 am

    aku suka itu saudaraku.. karana sesuatu” yg baik blm tentu benar sedang yg benar itu sudah tentu baik..

   • 16. harist  |  Desember 19, 2012 pukul 8:24 am

    kalo bicara tentang isi al-quran dan hadist ,harus lengkap di surat apa ayat berapa klo al-quran yg menerangkan tentang ilmu ini,,, kalo hadis nabi apa bunyinya riwayat siapa shahih apa gak .. biar yg membaca jadi puas dan bisa berfikir jernih . trims

  • 17. Abu Mawaheb  |  Desember 12, 2010 pukul 4:10 am

   umar berkata: “Kata Tassawuf sekali pun tidak pernah disebut di dalam Al Qur’an dan Hadits yang sahih. Bukankah jika Tassawuf itu begitu penting dalam Islam tentu Allah dan Rasulnya akan memerintahkan manusia untuk belajar Tassawuf? Tidak mungkin Nabi yang bersifat “Baligh” (menyampaikan) menyembunyikan perintah Allah bukan?”

   saya berkata: “nampaknya saudara umar ini terlalu terpaku dengan kata-kata dan istilah (tekstual), sebaiknya anda mempelajari lagi tarikh tasyri’ islami secara mendalam, agar anda tidak terjebak dalam kata-kata bid’ah dan sesat yang dapat merugikan anda sendiri kelak, ketika istilah fiqih tidak ada di zaman Rasul lalu anda menganggap siapapun yang mempelajari fiqih adalah bid’ah dan sesat karena tidak ada perintah zaman Rasul dan Allah dan Rasul tidak pernah memerintahkan untuk mempelajari fiqih, maka saya rasa anda sudah jauh dari manhaj salaf ummah ini, saya ingin mengatakan kepada anda bahwa agama Islam atau din Islam, jika anda alergi dengan kata-kata “agama”, terdiri atas tiga pokok ajaran: akidah, syari’ah dan akhlak, atau kalau anda alergi dengan istilah ini anda bisa menyebutnya dengan iman, islam dan ihsan, sebagaimana dalam hadis Jibril. akidah dipelajari dalam ilmu tauhid, syari’ah dalam ilmu fikih dan akhlak dalam ilmu tasauf. kalau anda alergi dengan kata-kata ‘tasauf’ anda bisa menyebutnya ‘akhlak’. memisahkan tasauf dari Islam, berarti memisahkan inti sari ajaran Islam dari Islam itu sendiri, bukankah Rasul bersabda: innama bu’itstu li utammima makarimal akhlak…”

   Balas
   • 18. dhinasty blue  |  Maret 22, 2012 pukul 1:12 am

    YA.. ALLAH.. sesungguhnya kami hanyalah orng2 yg lemah, sesungguhnya kami hanyalah takut dan malu hanya kepadaMU bukan kepada manusia.. ampunilah saudara2 ku yg masih blm mengenal dirinya sendiri.. jngnlah memberi pembatas di hati mereka yg akan memisahkan (permusuhan) dengan MU ya ALLAH. wahai saudaraku marilah kita jalin silaturahmi dn terus berjihat hanya kepada ALLAH.. ALLAH HU AKBAR ALLAH HU AKBAR ALLAH HU AKBAR..

  • 19. alfi  |  Januari 21, 2012 pukul 4:21 pm

   Rasullullah adalah orang yang tablig dan fathonah…kita lah yg kurang memahami hadist dan sunah beliau sehingga dengan mudah mengatakan hal ini dan itu bid’ah…wasalam

   Balas
 • 20. Hamba Allah  |  Januari 7, 2008 pukul 3:55 pm

  Jangan cepat melatah….ingatlah…
  Bukankah Perkataan FEQAH pun tiada dizaman rasullullah,
  Tetapi sangat banyak dipelajari masakini…
  Darimana datangnya ????

  Pun begitu ….Begitulah juga Dengan TASAWUF…
  Jika anda ingat anda Pandai…Ada lagi Yang lebih Pandai..

  Jika ingat anda Alim..
  Ada lagi yang lebih alim.

  Balas
 • 21. Nor izzudin b abd rahim  |  Februari 11, 2008 pukul 5:37 pm

  Nak mendalami ilmu tasawuf mcmn..?

  Balas
 • 22. hamba allah yang sserba kekurangan  |  Mei 29, 2008 pukul 12:48 pm

  ingatlah ajaran tasawuf ni sebenarnya lebih menjuruskan kepada membentuk akhlak yang baik.memang zaman rasululah dahulu tiada perkataan tasawuf kerana tasawuf itu adalah perkataan bukannya ilmu.apa yang terkandung di dalam tasawuf itu barulah ilmu.kalau nak diikutkan , belajar matematik pun x bleh bid’ah je sume tu sebab dalam al quran x sebut pun kene belajar matematik.lagi satu yang kita gunakan ni komputer ni pun x bleh bid’ah ni sebabnya rasulullah dulu mane ade gune komputer ke internet ke.lagi sat uhal jangan kite naik moto x pun kerete bid;ah sume tu sbb rasullah dulu naik kuda je x pun naik unta bleh buat cam tu. kalau x tahu pasal sesuatu itu lebih baik diam jangan memandai krn ulamak pernah menyebut ORANG YANG BERFEQAH TANPA TASAWUF TU FASIK DAN ORANG YANG BERTASAWUF TANPA FEQAH TU ZINDIK ………….. ingat jangan cepat membuat sesuatu hukum kerana hukum tu hanya ALLAH shj yg brhak keatasnya.lebih baik kite ni belajar mengenal diri.sape kite ni apa tujuan kite diturunkan ke bumi ke alam syahadah ini . jgn cepatbermegah dengan lmu yang sedikit yg ada pd diri bg aku org yg berkata tasawuf ni bid’ah atau sesat org tu sebenarnya tak faham apa yang dibacanya dlm al quran.malah dia tak faham apa itu al quran.krana isi yang diceritakan al quran tu byk berkaitan dengan tasawuf ……..x caya sila dalami isi al quran . tapiu mule mule kene tahu dulu apa yangh dikatakan dengan ilmu tasawuf dan tariqah

  Balas
 • 23. nazarudin  |  Juli 18, 2008 pukul 11:07 am

  saya berminat dengan ilmu tasawuf / tariqat…tetapi setiap ilmu mesti ada guru supaya kita tidak di sesatkan oleh syaitan…
  tetapi di mana gurunya kalau sekadar membaca / menkaji daripa mana – mana bahan….kalau keiklasan ada untuk tok guru yang boleh memberikan ilmu…di manakah dia….
  sekian wassalam…

  Balas
  • 24. Nurjata Ibrahim  |  Juni 9, 2011 pukul 2:43 pm

   ada orangnya.namanya
   syahid muhammad ibrohim
   jakarta
   cengkareng
   jl timbul jaya no.57 Rt 002/ 04
   kode pos 11750
   tlp 021.99321323

   Balas
   • 25. Tjuan Ming  |  Desember 5, 2011 pukul 4:17 am

    “assalamualaikum WRB”
    p kalau di daerah bogor k siapa p belajarnya?

    tjuan ming

  • 26. dhinasty blue  |  Maret 22, 2012 pukul 1:26 am

   aku setuju tu nazarudin.. tpi guru tu harus d cari bukan guru yg mencari.. ttpi aku ttap yakin kita pasti di pertemukan klo kita terus berusaha.. 🙂

   Balas
  • 27. dhinasty blue  |  Maret 22, 2012 pukul 1:31 am

   aq setu tu nazarudin.. tpi guru tu harus d cari bukan guru yg mencari.. ttpi aq yakin kita pasti di pertemukan klo kita terus berusaha… 🙂

   Balas
 • 28. muhammad amin  |  Juni 22, 2009 pukul 4:28 am

  assalamu’alaikum,saye nak belajar tentang tasawuf secare mendalam…tapi tak ade guru yang membimbing..mohon sarannye…

  Balas
 • 29. nasoha  |  Juli 13, 2009 pukul 11:31 am

  saya dh lame nk blajar ilmu tasawuf,harap ade guru yg sudi tlg sy

  Balas
 • 30. Mizan  |  Juli 20, 2009 pukul 7:28 pm

  asalamualaikum..
  nk tanye,
  camne nak jaga amalan zikir tarikat ye???
  asyik lupe je…klau ingat bru bca,bila dh lupe hilang sume..

  Balas
 • 31. hamba  |  Agustus 15, 2009 pukul 8:44 am

  sy cukup setuju gan hamba Allah

  Balas
 • 32. hamba  |  Agustus 15, 2009 pukul 8:55 am

  meseg ni sy tuju pd umar….umar!! agama2 i2 apa gak????apa yg mu phm???? setiap org ada roh n jasad, jd nk didik roh n jasad guna agama kan… pd jasad blh la sbb kita nmpak tp roh mcmne???fikir2kan lah umar…kita hidup nk baiki 2 eleman 2 utk sampai pada Allah…

  Balas
  • 33. Fani  |  November 12, 2010 pukul 1:48 pm

   Tubuh manusia terdiri 3 unsur ; jasad,hati & roh.Di dlm roh terdpt haqiqat,d dlm haqiqat tersimpan rahasia. Rahasia itulah yg d namakan makrifah Allah. D dlm makrifah Allah ada zat yg tdk menyerupai sesuatu pun. Rahasia atau makrifah Allah d namakan insan kamil. Ihsan kamil d jadikan dr NUR yg melimpah dr zat Haqq Ta’ala. Sesungguhnya Allah menciftakan sebelum sesuatu itu, adlh menciftakan Nur Nabi-mu dari pada Nur-Nya. Maka jadilah Nur tersebut berkeliling dgn Qudrat-Nya sekira-kira yh d kehandaki Allah. Dari Nur inilah kemudian d ciftakan-Nya qalam,lauh mahfuzh & Arsy. Jika bukan karena Nur Muhammad, Allah tdk akan menciftakan apa pun. Maka sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenali diri lebih dahulu[dari mana,d mana & bagaimana ia dijadikan]. Kemudian,ia harus tau sesuatu yg mula2 d jaikan Allah. Kita diciftakan Allah dari tanah, tanah berasal air, air berasal dr angin, angin berasal dari api, & api itu sendiri berasal dari Nur Muhammad. Jadi lah kemudian cahaya d atas cahaya. dimana roh yang mengandung Nur Muhammad d tiupkan kpd jasad yg juga mengandung Nur Muhammad. bertemu & meleburlah kemudian roh & jasad yg berisikan Nur Muhammad ke dlm hakikat Nur Muhammad yg sebenarnya. Tersebab bersumber pd satu wujud & nama yg sama,,maka roh & jasad trsbt harus lah disatukan dgn mesra menuju kepada pengenalan Yang Maha Mutlak,zat wajibul Wujud yg memberi cahaya2 kpd langit & bumi & juga yg semula menciftakan. Sebagai mana mesranya hubungan antara air & tumbuhan. D mana ada air d situ ada tumbuhan & dgn air lah segala mahluk d hidupkan oleh Allah;

   Balas
   • 34. hamba Allah  |  Juni 28, 2011 pukul 2:41 am

    aqw pernah baca buku ilmu tasauf, katanya barang siapa yg maw mengenl tuhan maka dia harus mengenl muhammad dan baran siapa yag mau mengenal muhammad mka dia hrus mengenal adam dan barang siap ygmaw mengnal adam maka dia hrus mengenl dirinya,
    klw itu betul cara mengenl diri, adam dan mers dekat dengan tuhan gimn caranya….????

   • 35. Norman effendy  |  Agustus 1, 2011 pukul 9:38 am

    Kita diciftakan Allah dari tanah, tanah berasal air, air berasal dr angin, angin berasal dari api, & api itu sendiri berasal dari Nur Muhammad. Jadi lah kemudian cahaya d atas cahaya. dimana roh yang mengandung Nur Muhammad d tiupkan kpd jasad yg juga mengandung Nur Muhammad. bertemu & meleburlah kemudian roh & jasad yg berisikan Nur Muhammad ke dlm hakikat Nur Muhammad yg sebenarnya. Tersebab bersumber pd satu wujud & nama yg sama,,maka roh & jasad trsbt harus lah disatukan dgn mesra menuju kepada pengenalan Yang Maha Mutlak,zat wajibul Wujud yg memberi cahaya2 kpd langit & bumi & juga yg semula menciftakan.

    Kata2nya,sepertinya tw banget nih.Itu dasar nya anda bisa ngetik kayak gitu dari mana.Pengen tw aza soalnya saya belom nyampe ilmunya ke situ.wasalam

   • 36. alfi  |  Januari 21, 2012 pukul 4:36 pm

    sebaiknya kita jangan terlalu jauh mengartikan bahwa kita dari nur Muhammad…karena nabi Muhammad sendiri terlahir dan dilahirkan..beliau menduduki maqam nur setelah melalui perjalanan agama, ilmu dan iman..apakah kita disamakan dengan yang mulia Rasullullah…karena berasal dari nur..setiap kalimat yang terdapat dalam kitab sebaiknya ditelaah dulu dengan yang ahlinya…wasalam

 • 37. agussalim  |  September 6, 2009 pukul 4:27 pm

  banyak org yg tdk tahu arti tasawuf dan mengatakan sesat sebenar nya itu cuma kata istilah sebenar nya ilmu tasawuf itu adalah ajaran nabi yg batin sedang kan sariat adalah ajaran nabi yg lahir /zahir sebenar nya ajaran ini mengungkap tentang ahlak seseorang.sekalipun sholat seseorang tdk ketinggalan 5 waktu kalau ahlak nya tdk benar maka sia2

  Balas
  • 38. alfi  |  Januari 21, 2012 pukul 4:40 pm

   tasawuf bukan ajaran nabi yang batin..karena setiap yang dibatin tidak bisa diajarkan…dan syariat bukan ajaran zahir karena dibatinpun ada syariat..

   Balas
 • 39. agussalim  |  September 6, 2009 pukul 4:36 pm

  ada pun ilmu simpun nya adlah kalimat bismillah hirahmani rahim tapi bukan bacaan nya tapi kelakuan nya/isinya yaitu rahman rahim pengasih dan penyayang.pengasih bagi mahluk pennyang bagi allah intinya:memberi secara diam kepada sesama mahluk/memberi nmakan bagi org yg tdk mampu tampa sepengetahuan orang lain maupun yang di beri makan

  Balas
 • 40. badai 002  |  Oktober 2, 2009 pukul 10:31 am

  tasauf adalah jalan menuju hati yang bersih,
  sebelum kita melangkah jauh mengenal ilmu tasauf, kenanilah akan kenyataan eksistensi diri yang sebenarnya.
  bersihkan hati ini dari sifat buruk sangka, menghasut, dengki, dan penyakit hati lain nya… karena memdalami ilmu tasauf sifat kita harus selaras dengan akhlakul karimah?? wassalm,,

  Balas
 • 41. Preman Kristen  |  Oktober 19, 2009 pukul 1:25 pm

  Wahai Ahli Tasawuf… Tolong donk gue bingung kenapa ya ? di Alqur’an dan HAdist Isa Almasih mendapat kedudukan Yang Istimewa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW dan NAbi-nabi yang lain…Kenapa ya ? orang Islam menolak keilahian Isa Almasih ?

  ANEH BIN AJAIB

  Petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadis agar manusia dapat mencapai Syurga
  1. Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti “Wa innahu la’ilmu lis saa’ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi’unni haadzaa shiraathum mustaqiim…”Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …(Az Zukhruf, 43:61)
  2. Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati “Wa lammaa jaa-a ‘Isa bil bayyinaati qaala qad ji’tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba’dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii’u…”Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…(Az Zukhruf, 43:63)
  3. Isa AS mengatakan perkataan yang benar “Dzaalika ‘isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum…”Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaranNya…(Maryam, 19:34)
  4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya “Inamal Masihu ‘isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …”Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…(An Nisa, 4:171)
  5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya “Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…”Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya(Hadis Anas bin Malik hal.72)
  6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna “… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya.”…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…(Maryam, 19:17)
  7. Isa AS adalah satu-satunya Imam MAHDI “Laa mahdia illa isabnu Maryama…”Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…(Hadis Ibnu Majah)
  8. Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah “Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja’alnaahaa wabnahaa ayatal lil ‘aalamiin”Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.(Al Anbiyaa, 21:91)
  9. Isa AS lahir, mati dan dihidupkan kembali “Wa salaamu ‘alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub’atsu hayaa.”Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali.”(Maryam, 19:33)
  10. Isa AS mati, diangkat dan pengikutNya dipilih atas orang kafir “Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi’uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa’ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati.”Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu depadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat.”(Al Imran, 3:55)
  11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir “Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah.”Dan Aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.(Al Imran, 3:49)
  12. Isa As menghidupkan orang mati “… wa idz tuhuriijul mautaa biidzni…”… dan diwaktu Kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan izin Ku…(Al-Maidah, 5:110)
  13. Isa AS diberi mujizat dan Roh Kudus “Wa aatainaa ‘isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi.”Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.(Al Baqarah, 2:253)
  14. Kafirlah orang yang menolak Isa AS “Wa bi kufrihim wa qaulihim ‘alaa Maryama buhtaanan ‘azhiimaa.”Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).(An Nisa, 4:156)
  15. Isa AS akan diimani oleh semua ahli kitab “Wa im min ahlil kitaabi illa la yu’minanna bihi qabla mauthihiiwa yaumal qiyaamati yakunnu ‘alaihim syahiidaa.”Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matiNya, dan pada hari kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap mereka.(An Nisa, 4:159)
  16. Tidak menurut Taurat dan Injil, maka tidak dipandang beragama “Qui yaa ahlal kitaabi lastum ‘alaa syai-in hattaa tukimut tauraata wal injiila wa maa unzila ilaikum mir rabbkum”Katakanlah: “Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran ajaran Taurat, Injil dan apa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.(Al Maidah, 5:68)
  17. Al Quran induk dari Taurat dan Injil “Wa innahu fii ummil kitaabi ladainaa ia ‘aliyyuna hakiim.”Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Alkitab, di sisi Kami adalah tinggi dan penuh hikmat.(Az Zukhruf, 43:4)
  18. Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat “Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu ‘isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin.”Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.(Al Imran, 3:45)

  Coba donk Jelasin menurut PAndangan Islam…

  Gimana ?

  Balas
  • 42. hamba  |  September 3, 2010 pukul 6:34 am

   preman ini agak aneh

   1 .anda membaca ayat sepotong sepotong,dlm belajar bahasa saja 2 patah kata dengan 3patah kata akan mmpunyai makna yang berbeda apalagi alquran,kalau hal itu dalam injil pun ada sebagian ayat pengakuan sebagai roh tuhan dan sebagian lagi isa hanya nabi bukan tuhan

   2. kalou soal isa tanpa ayah anda anggap tuhan,berarti kekuasaan allah(tuhan bapa bagimu)bisa kamu ukur,sethau saya tuhan kuasa tiada batasnya,kamu tau asal usul tuhan menciptakan bumi?bisa saja itu kamu anggap tuhan dan berarti kamu mengabaikan satu tuhan lagi(setelah diciptakan ujud maka di tiuplah roh ketubuhnya oleh tuhan maka jadilah adam dan hawa) tiada bapa tiada ibu apakah itu bukan tuhan mu juga ingat!!! apapun bisa DIA buat sekalipun tanpa ibu,KekuasaanNYA tiadataranya

   3. ingat setiap kitab selain alqur an seruan allah selalu diawali dengan yabani israila jadi pd jaman itu memang diperuntukan orng2 israel yahh mungkin dajal nya setengah mati contoh nya jessus aja sampe di salib kmu tau seperti apa isa bejuang,berapa lama ia berjuang,hanya beberapakah muridnya
   ,dimanakah dia bejuang,siapa musuhnya berjuang?kok bisa vatikan yang jadi sentral,muridnya itu apa uda tau dengan injil denga sendirinya dan dikembangkan di basis musuh,bagiku agak aneh
   4,keistimewaan isa memang diakui,tapi tuhan menurunkan keistiwewaan itu masing2,isa tidak memiliki keistimewaan yang dimiliki mohammad,yusuf/josep kali,sulaiman/salomon kali,ibrahim/abraham kali atau yahya/yohanes kali”maaf kalo salah”jadi kalo tuhan itu adalah punya keistimewaan yang tiada batasnya bukan isa,tuhan tidak beranak,klo beranak telah banyak anak tuhan temasuk adam danjuga kita dong cucu2 tuhan,aneeeh

   5,kenali dirimu baru kenali tuhanmu,kenali agamamu baru kenali agama lain

   Balas
   • 43. Fani  |  November 12, 2010 pukul 12:32 pm

    Aku kagum dengan komen2 d blog ini. Berbagai cara orang kafir ingin meruntuhkan islam… Sungguh mulia lah org2 yg membela agama islam. Karena islam dan Al-Qur’an senantisa d jaga oleh Allah sampai akhir zaman.

  • 44. Abu Mawaheb  |  Desember 12, 2010 pukul 5:04 am

   wahai preman kristen,
   terjemahan ayat-ayat yang anda disebutkan di atas sama sekali tidak pernah menyebutkan keilahiaan isa, dalam pandangan islam nabi isa itu hanya seorang utusan Allah (LIHAT komen anda nomor 4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya “Inamal Masihu ‘isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …”Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…(An Nisa, 4:171)

   Pada nomor 6, anda sangat keliru memahami ayat tersebut, (6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna “… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya.”…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…(Maryam, 19:17)
   saya berkata: yang dimaksud dengan Roh Kami di ayat tersebut adalah malaikat Jibril, bukan nabi Isa seperti anggapan anda, dan yang menjelma di hadapannya menjadi manusia (anda menulisnya Manusia) yang sempurna adalah malaikat Jibril, bukan nabi Isa.

   untuk lebih jelasnya saya lanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya:
   ayat 18: Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”.

   ayat 19: Ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”/

   ayat 20: Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina”.

   Jadi anggapan anda di Alqur’an dan HAdist Isa Almasih mendapat kedudukan Yang Istimewa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW dan NAbi-nabi yang lain… adalah sangat-sangat keliru, itu semua berangkat dari kekeliruan anda memahami ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sepotong-sepotong sesuai dengan watak dan sifat para misionaris kristen.

   Balas
   • 45. Misbah Samiun  |  Januari 13, 2012 pukul 12:25 pm

    benar….

  • 46. Norman effendy  |  Agustus 1, 2011 pukul 9:50 am

   Pandangan gw sih,biasa az.ga ada yang kaget,benar adanya.tapi masalahnya mungkin anda belum paham,coba baca dan pahami lagi.kesimpulanya…semua roh itu berasal dari Allah,masalahnya yang punya hak memberikan mukzizat dan kelebihan hanya Allah.Baca satu Quran deh biar tw sebenarnya.Panjang klo dijelasin,makanya saya harap klo belajar jangan setengah2.

   Balas
  • 47. Misbah Samiun  |  Januari 13, 2012 pukul 12:22 pm

   pandangan anda terkontaminasi dgn keadaan iman anda sendiri,bagaimana kebenaran itu bisa masuk klu anda sendiri tidak pernah mau membuka hati untuk menerimanya.pandangan anda ini pandangan membandingkan,bukan pandangan mencari kebenaran sehingga di beri kebenaran pun anda tidak akan memahaminya.

   Balas
  • 48. alfi  |  Januari 21, 2012 pukul 4:50 pm

   kemuliaan nabi Isa as dicapai dengan proses perjalanan panjang sehingga beliau mendapat gelar ruhul qudus dan perjalanan nabi Muhammad lebih panjang lagi sehingga melampaui apa yang didapat nabi Isa as..sehingga beliau mendapat gelar SAW…dan nabi Isa mencapai derajat maqam ruh dan nabi Muhammad mencapai derajat maqam bapa sekalian ruh..jadi jangan khawatir tentang kemuliaan nabi Isa as..

   Balas
  • 49. Muhamad Suhendra  |  Mei 22, 2012 pukul 3:08 pm

   apapun kalimat yg anda buat,jelas bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terkhir,artinya dari sekian nabi yg terdahulu,belum ada perbaikan ahlak,maka diturunkan Muhammad dengan kitabnya Al qur’an.Anda tidak tau Nabi Isa itu apa? Anda tdak tahu Allah itu apa? karna anda samakan Antara yg hidup dengan yg menghidupkan.bahwa Nabi Isa itu Manusia,Nabi Muhammad pun manusia.setiap mahluk hidup/nyata akan kena akhir/mati.masa Allah dibunuh,masa Allah disalib.Allah itu ghoib,tidak nyata,bukan warna,bukan bentuk bukan Nabi,sekalipun dia adalah Dzat wajibul wujud adanya,setiap Nabi adalah lambang Manusia artinya contoh bahwa kita sebagai manusia jgn berprilaku seperti hewan,bagaimana yg dicontohkan nabi adalah ada disipat manusia seutuhnya,jgn lah ber fanatik dengan ayat kalau tidak bisa membuktikan dengan akal,kalau kita ngaji ayat/hurup,kita tidak kenal dengan diri sendiri,cuma kenal dengan ayat/hurup.kalau mau ngaji,ngaji hidup yang dikaji hidupnya,siapa yg mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya.

   Balas
 • 50. FakirMiskin  |  November 16, 2009 pukul 4:39 pm

  sep.. tasawuf ok bgd..

  Balas
 • 51. nurlaela  |  Desember 20, 2009 pukul 7:26 am

  apakah tasawuf bisa diterapkan dalam kehidupan masa sekarang???
  dan metode apa yang harus dilakukan oleh seorang calon sufi/suluk dalam upaya pendekatan kepada Allah

  Balas
  • 52. Bryan Maulagi  |  Januari 13, 2012 pukul 12:38 pm

   malah mesti di terapkan di masa sekarang.

   Balas
   • 53. aswan  |  Maret 18, 2012 pukul 2:00 pm

    jawabnya bisa,dulu dan skrng pun sama aja ,krna itu datangnya dari diri kt sendiri,jauhi apa yg dilarangan laksankan apa yg disyariatkan ,yakinkan dlam hati bahwa semua yg terjadi datangnya dari allah jadi tidak alasan meyalahkan orang lain atau siapapun,terimalah dengan iklas dan sabar

 • 54. nurlaela  |  Desember 20, 2009 pukul 7:28 am

  metode apa yang harus ditempuh bagi seorang calon suluk/sufi dalam pendekatan kepada Allah???
  dan apakah tasawuf bisa diterapkan pada masa sekarang ini

  Balas
  • 55. eza  |  Agustus 16, 2011 pukul 5:14 pm

   kenali allah

   Balas
 • 56. Muslim  |  Januari 14, 2010 pukul 8:34 am

  Untuk Preman Kristen ;
  Sesungguhnya Isa itu diturunkan untuk orang-orang Nasrani dan bukan untuk seluruh alam, apa yang anda tulis berdasarkan ayat-ayat dalam al-qur’an itu ditujukan untuk kaum nasrani pada masa isa diangkat menjadi nabi, namun setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul maka seluruh ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau termasuk yang dibawa oleh isa disempurnakan dalam islam. Inilah dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penghulu sekalian Nabi dan Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad saw. Sekali lagi islam tidak menolak kenabian Isa ataupun nabi-nabi yang lain, namun setelah islam diturunkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu disempurnakan allah didalam islam. itulah pandangan islam.

  Balas
  • 57. motho  |  Juli 23, 2011 pukul 1:15 am

   alhamdulillah……

   Balas
  • 58. Bryan Maulagi  |  Januari 13, 2012 pukul 12:40 pm

   mantap

   Balas
 • 59. Muslim  |  Januari 14, 2010 pukul 8:53 am

  Untuk Sdri Nurlaela ;
  Tasawuf itu bisa diterapkan disetiap zaman dahulu dan sekarang, karena kalau tak ada dulu tak ada sekarang. Metode yang utama yang harus diterapkan dalam mengamalkan tasawuf adalah Belajar dengan guru yang mursyid yang mengajarkan ilmu tasawuf yang bersumber dari Rasullah SAW yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadisth agar aqidah tidak tergelincir kejalan yang sesat. Insya Allah kita akan mendapatkan Hidayah dari Allah.

  Balas
 • 60. khairul  |  Februari 4, 2010 pukul 5:25 am

  sy mau bertanya,,,,,dlm hadis qudsi, Allah mengatakan, kenali drimu, niscaya kamu akan kenal siapa tuhan mu,,,. yg mau saya tnya,siapa itu tuhan,& apa itu tuhan

  Balas
  • 61. zainul herianto  |  Agustus 24, 2010 pukul 10:02 am

   menurut saya kenali diri mu maka kenal tuhan mu , mnrty sya kita harus kenal diri kt ,siapa kita brsal dari mana terbuat dari apa yang akirnya siapa yang ciptakan kita . bgimn mnurut kalian

   Balas
  • 62. ciptaan Allah swt  |  Oktober 6, 2010 pukul 5:28 pm

   wahai hamba Allah ‘khairul’ yg slalu di muliakan,
   Anda bertanya Siapa itu Tuhan Dan Apa itu Tuhan…..
   sebenarnya apabila Anda mengucapkan Afdhol dzikir…dgn kalimat
   LAAILLAH’HAAILLAWAAH…belajar dan pahami betul kalimat tsb..
   salaam

   Balas
  • 63. alfi  |  Januari 21, 2012 pukul 4:58 pm

   apa itu tuhan…Tuhan adalah laisa kamistlihi syai,un yaitu tidak seumpama dengan sesuatu dan siapa itu tuhan…Tuhan adlah Zat wajibal wujud yang berdiri dengan sendirinya..Dialah Tuhan yang bernama ALLAH SWT

   Balas
 • 64. rachmat  |  April 29, 2010 pukul 2:26 pm

  huuuuuuuuuuh bingung bangets aku kalau bicara tentang ini…….!
  kenapa ya kalau bahas yng beginian ku sulit nyambung,……….!

  padahal aku pengen mendalaminya serta mempelajari tak lupa mengamalkannya.

  Balas
  • 65. nuni  |  Oktober 31, 2010 pukul 8:06 pm

   sesungguhnya guru yang benar adalah diri kita sendiri…..sebagai media untuk mengenal diri kita harus mencari pembimbing yang paham ilmunya.agar kita tdk tersesat….

   Balas
 • 66. abdul ghofur  |  Mei 20, 2010 pukul 3:33 am

  apakah dalam tassawuf kita harus harus bermadhab kepada ahli2 dalam tasawuf seperti dalam furu’iyah dan bila saya belajar harus ada bimbingan guru mursyd lalu dimana saya mencari guru mursyd itu.

  Balas
 • 67. 28 syahril  |  Mei 25, 2010 pukul 7:14 am

  Nabi bersabda Manarafah Muhammadan faqad arafah rabbahu
  artinya baran siapa mengenal dirinya maka dia mengenal tuhanya’
  ingat muhanmmad dan tuhan tidak pernah berpisah, dan itu da dalamn hati sanubari kita yang paling dalam, dan itulah yang patut kita pelajari…..
  perlu diketahui bahwa dalam hidup di dunia ini selalu ada empat perkara air, api, angin tanah, syariat, tarekat aqekat ma’rifat, dan tubuh, hati nyawa rahasia,

  Balas
 • 68. Azri  |  Juni 4, 2010 pukul 7:36 pm

  Salam semua,

  25. khairul | Februari 4, 2010 at 5:25 am

  sy mau bertanya,,,,,dlm hadis qudsi, Allah mengatakan, kenali drimu, niscaya kamu akan kenal siapa tuhan mu,,,. yg mau saya tnya,siapa itu tuhan,& apa itu tuhan

  Jawapannya ialah: Siapa kamu dan apa itu kamu? Kenal kamu maka kenallah Tuhan mu.

  Balas
  • 69. hamba allah  |  Januari 19, 2011 pukul 3:30 pm

   jawabnya tepat adlah coba cari taw ap sebenarnya yg namanya, tubuh, hati, nyawa, rahsia,,, karena didlm tubuh ada hati, didalam hati ada buah hati didalmnya ada nyawa dan didalamnya lg ada rahasia, didlmnya la rahasia ada “aku”, intinya,,, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal adam, barang siapa mengenal adam maka dia menenal muhammad, dan barang siapa mengenal muhammad makadia mengenal nur ilahi, dan barang siapa mengenal nur ilahi maka orang itu akan mengenal tuhannya..

   Balas
 • 70. nara kasih  |  Juni 16, 2010 pukul 3:11 am

  gitu aja koq repot.mau belajar ya belajar saja.gak usah ribet2 amat.
  yang penting berusaha belajar sungguh dan ikhlas.
  ok coy!!!!!!!!!!!!!!
  thanks………..

  Balas
 • 71. Jundan  |  Juni 25, 2010 pukul 6:20 pm

  :preman kristen

  itu sudah jelas tidak perlu di jelaskan. . .
  itukan zaman sebelum ada Muhammad,
  banyak ayat lain di Al-Qur’an yang menyebutkan kenabian – kenabian dalam islam contoh nabi Ibrahim, yakub ilyas kenapa kamu ndak sembah aja ibrahim . . . kalo dalam islam juga di bahas… preman Gila . . .

  Balas
  • 72. Isran Qalbi Rahman  |  Juli 7, 2010 pukul 2:08 pm

   Apa betul bila kita melihat diri sendiri kita telah melihat allah

   Balas
 • 73. nyubie  |  Juli 14, 2010 pukul 9:28 pm

  makin tinggi perdebatan makin meruncing keadaan.
  pabila ada yg terpancing atau menyulutnya amarah. berarti dia / keduanya terpancing amarah syetan.
  Sebaik dan seburuk apapun suatu akidah menurut pandangan masing2 umat. yang jelas suatu agama tidak mengajarkan amarah.

  Balas
 • 74. RAMJAN BIN CHE ROS  |  Juli 16, 2010 pukul 8:48 am

  Saya amat menyanjungi mereka yang mendalami Ilmu Tasauf. Percayalah tuan-tuan jika ilmu tasauf itu dapat mengetahui darjat peribadi seseorang kerana apa ? mereka ini ada ilmu Tauhid yang amat tinggi dan apabila beroleh ilmu tasauf mereka dapat mengenal taraf seseorang dimana sekarang berada. Ilmu tasauf satu-satunya ilmu yang berjaya menundukkan nafsu. Bila nafsu berjaya di tunduk taraf mereka disisi Allah amat terpelihara dan disanjung tinggi. sayangnya tuan-tuan akan lihat mereka ini akan cepat diambil oleh Allah , agar kembali ke RAHMATULLAH. Saya menulis kerana saya pernah lalui dan melihat mereka yang memilik ilmu tasauf , tauhid , fekah darjat mereka SUBHANALLAH. ALLAH HUAKBAR. AMIN.

  Balas
  • 75. aswan  |  Maret 18, 2012 pukul 1:40 pm

   jngan salah bkn karna dia memiliki ilmu tasawuf,.tauhid dia cpat kembali kesisinyA,tapi karna sudah ketentuan ALLAH

   Balas
  • 76. dhinasty blue  |  Maret 22, 2012 pukul 3:02 am

   klo blh tau d mna anda prnah melihatnya..??? dam klo blh tolng krimkan alamtnya.. coz saya ingin skli blajar dan mengenal ALLAH..

   Balas
 • 77. jhito  |  Juli 27, 2010 pukul 6:29 am

  sasalamualaikum…wr..wb
  saya pngen belajar ilmu tasyauf dan saya saat ini berada di daerah surabaya…
  tapi saya ngk tau harus belajar kmna???
  sekiranya ad yg bisa membantu.
  thx

  Balas
 • 78. Hidayat  |  Agustus 7, 2010 pukul 5:30 pm

  (Jauh – Jauh Mencari Bilah, bilah ada di dalam buluh jauh – jauh mencari ALLAH . ALLAH Ada di dalam tubuh.) dekat urat nadi leher Mu lebih dekat lg Ia Dngan Mu Dekatnya Hitam dam pitihnya Mata Kt lebih dekat Lg Allah Talla dngan Kt.

  Balas
 • 79. Hamba Allah dari Garut  |  Agustus 11, 2010 pukul 3:56 am

  Tujuan tasawuf itu ialah sampai pada Zat yang Haqq atau Mutlak atau bahkan bersatu dengan Dia. Para sufi tidak akan sampai pada tujuannya terkecuaki dengan laku mujahadah yang berat dan lama yang dipusatkan menghancurkan segala kejelekan jiwanya dan menjalankan bermacam-macam riyalat yang diatur dan ditentukan oleh para sufi sendiri dan mereka namakan thariqah..

  Balas
 • 80. heldi jaya  |  Agustus 24, 2010 pukul 1:52 pm

  1.sy mempnyai pendapat bahwa tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir..apakah pendpat sy ini betul/salah…klau betul jelaskan dan klau salah juga jelaskan???

  Balas
 • 81. heldi jaya  |  Agustus 24, 2010 pukul 1:56 pm

  kalau yg bukan ahlinya jangan mengomemtari / menjawab pertanyaan saya diatas

  Balas
 • 82. Darmawi  |  September 16, 2010 pukul 1:29 pm

  Komentar saya tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir setuju dan syah syah saja, jika ditanya apa alasannya aku sesuai dengan sangka hambaku, jika berawal dan berakhir apa bedanya dengan yang baharu ini, sedangkan pasti laisya…

  Balas
 • 83. boim  |  September 21, 2010 pukul 9:35 am

  apa benar adanya ilmu ghaib ???????

  Balas
 • 84. nuni  |  Oktober 31, 2010 pukul 8:14 pm

  bruntunglah bg org yang berminat apalagi mempelajari tasauf..dengan ilmu hidup ini akan mudah..dengan seni hidup ini akan indah dengan iman hidup ini akan terarah..dengan tasauf niscaya..kita akan mendapat semua…semoga yang minat dan mendalami tercapai tujuan………….amin

  Balas
 • 85. Ole  |  November 5, 2010 pukul 12:19 pm

  Klo saudara sadaraku ingin belajar ilmu tauhid,fiqih,tasawuf,coba cari di pangkalan kerinci riau,disana ada seorang guru biasa orang menyebutny buya karim,dia mengajarkan ilmu pd muridnya dan mampu menjabarkan isi alquran dan murid murid nya mengangap ia seorang wali. Demikian lah yg dpt saya sampaikan semoga saudara saudara ku berjodoh..amin

  Balas
  • 86. rudy  |  Desember 7, 2010 pukul 9:08 am

   saya adalah jamaah beliau. H.Abdul Karim (Buya Karim), pimpinan Ponpes Hidayatul Mu’arifiyah. Ilmunya diturunkan dari mendiang Buya Saleh (kakak beliau).

   Namun hari ini 1 Muharam 1432 H / 7 desember 2010, beliau wafat di Malaka. Semoga Allah menempatkannya di tempat paling mulia.

   Balas
   • 87. nurmustakim  |  Agustus 26, 2011 pukul 10:54 pm

    Amin ya Allah

    Walau saya belum pernah bertemu ustad saleh tapi saya mengangap beliau sebagai guru saya dan insyaallah saya akan mempelajari ilmu darinya

  • 88. alfaqiir ila 'afwi robbihi  |  Desember 15, 2010 pukul 6:39 pm

   Saudara ole: dalam diskursus tashawwuf dikenal isitilah “La ya’riful waliyya illal waliyyu” artinya: yang mengenal wali itu hanya wali”, maka dari itu, kalau hanya sekedar anggapan murid-muridnya ia seorang wali, maka itu belum bisa dibenarkan sesuai istilah di atas. Wallahu a’lam bisshowab

   Balas
 • 89. a;an  |  November 16, 2010 pukul 2:34 pm

  mengenal tuhan tidak sempurna kalau kita tdak mengatahui 2 perkara yaitu; 1 apakah yg pertama diciptakan allah. 2 mengetahui asal diri sebenarnya

  Balas
 • 90. Andrias bukaleng  |  Desember 30, 2010 pukul 1:51 am

  Mudah mudahan kita dapat masuk dan menjalani seperti saudara kutipkan dari kitab minan

  Balas
 • 91. Jhoni  |  Februari 21, 2011 pukul 11:13 am

  Btl bila ingin mengenal tuhan mu kenali dulu dirimu

  Balas
  • 92. beny gunarso  |  Maret 9, 2011 pukul 7:22 am

   Wahai..saudara-saudaraku ,janganlah memperdebat kan masalah AQIDAH..bukan kah sesama muslim itu bersaudara..Wasallam

   Balas
 • 93. adon safei  |  Maret 14, 2011 pukul 4:32 am

  karena perbedaan itulah qt jd saudara,

  Balas
 • 94. Kuswandi fridàyanto  |  Maret 15, 2011 pukul 2:45 pm

  Aslkm ya ikhwanul muslim.
  Q udah 4 tahun mencari guru ‘alimatul mursyidin…
  Klo skiranya dr smua ikhwan slh satu ada yg tau mohon onfo’a…
  Karna sya butuh banyak bimbingan dlm mencari jati diri…
  Wassalam…

  Balas
 • 95. zaed  |  Maret 21, 2011 pukul 1:22 am

  “y klo orang yg msh bocah ngomong sm orang dewasa gx bkalan nyambung boz..”
  ilmu tasawuf itu d bilang bid’ah klo gk paham.. makny para thoriqoh tdk smbarangan diskusi mslh kesufian.. bs dblang gila, tp y mmg gila kata orang yg gila duniawi..

  Balas
 • 96. zaed  |  Maret 21, 2011 pukul 1:34 am

  alm Kh. abuya dimyati contoh yg patut d teladani..
  beliau ahli tasawuf dgn julukan wali qutub, beliau menolak tuh d kasih duit 5 miliar sm bj habibie..
  lo yg msh sd pasti bilang gila dh nolak duit segitu..
  klo masih sd (bocah) jgn asal bilang bid’ah aja..

  coba deh baca boigrafiny..

  Balas
  • 97. ighorbbu  |  April 21, 2011 pukul 6:25 pm

   dalam rangka apa ni bos bj.habibi mau ksi duit 5 miliar???????,,,wong gila aja liat duit lgsung diembat,,pa lagi klu g gila???,,alasanx opo koq nolak????,,,kan bs tu duitx dipakai tuk kemajuan ponpes??????
   trus buat teman2 yg pengen tau soal tasauf,coba mulai dulu baca bukux syeh siti jenar makrifat dan makna kehidupan,karya achmad chodjim, maaf klu salah mengetik nm beliau.baca2 dulu lah buku itu biar gak blank sm sekali ttg tasauf,,klu udh baca ntr sy bs infokan guru yg ahli tasauf,trims yg punya room.

   Balas
  • 98. ighorbbu  |  April 21, 2011 pukul 6:44 pm

   tasawufislam.blogspot.com/2009/05/belajar-tasawuf.html

   Balas
 • 99. edwin  |  April 7, 2011 pukul 5:44 pm

  tawaduk

  Balas
 • 100. Pu€ mbul@v@ kr@m@t  |  April 19, 2011 pukul 7:05 am

  Barang siapa yang percaya adanya ghoib.dia pasti akan percaya adanya TUHAN (ALLAH swt)…wasalm..

  Balas
 • 101. Dhori khan  |  April 27, 2011 pukul 6:52 am

  Ada yg bilang yg tahu wali maka dia juga wali……tapi saya tahu sunan bonang seorang wali sunan kali jaga jg seorang wali….apa saya juga seorang wali hehehe…….?!?!?

  Balas
 • 102. arhy_sufi  |  April 30, 2011 pukul 3:02 am

  siapa sebeenarnya saya dan sapa sebenarnya anda……..

  Balas
 • 103. arya  |  Mei 7, 2011 pukul 5:10 pm

  buat umar:anda org islam macam apa sieh kug dkit2 bid,ah,jngan2 tmenya preman nazi ya,..eh preman nashrani…

  Balas
 • 104. arya  |  Mei 7, 2011 pukul 5:14 pm

  mar…… ..umar….,wong g faham al-qur,an ko ngomong……persis ama si preman…

  Balas
 • 105. Munsarif  |  Mei 22, 2011 pukul 3:07 am

  sy sangat tertarik dg ilmu tasawuf. smoga Allah Melindungai kita semua. Ilmu tasawuf sangat menyejukkan dan tdk mengajarkan kesombongan dan yakin kepada Allah sebagai penolong.

  Balas
 • 106. nasimah liaman  |  Mei 28, 2011 pukul 2:27 am

  Salam,perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat.ana sangat berminat dan mencintai ilmu tasauf,ilmu ini bnyk mendidik hati dgn sifat2 mahmudah dan berhati-hati dgn penyakit hati yang boleh memakan amal tanpa kita sedari.lagi bermakna dpt menginsafkan hati2 agar diri dapat merasai kemanisan beribadat kepada Allah dan menhidupkan hati dgn sifat taqwa kepadaNya.

  Balas
 • 107. syaad al fath  |  Juni 4, 2011 pukul 4:32 am

  kenali dirimu maka niscaya kau akan kenali TUHANmu,,,,inilah jalan sufi!!!

  Balas
  • 108. eza  |  Agustus 16, 2011 pukul 5:09 pm

   allah maha penyayang

   Balas
 • 109. Edi Jex  |  Juni 15, 2011 pukul 3:42 pm

  saya mulai tertarik mendalami ilmu ini ,ajari dari awal .

  Balas
 • 110. tirtana sidik  |  Juni 15, 2011 pukul 3:45 pm

  salam rahmat berkah Alloh smga snntiasa mliputi muslimin wal muslimat mu’minin ma mu’minat….., slmt berjuang menggapai mahligai illah….

  Balas
 • 111. Fatiha Aksaqiera  |  Juli 17, 2011 pukul 6:35 am

  malaysian gov has gone through as this much.. im so proud with tilawah tp knapa ada hadis yg telah diharamkan(dipolitikkan) di malaysia sedangkan msia merupakan negara Islam!!
  syariah itu fiqh tasawuf itu akhlak..
  islam bukan semata2 syariah…
  *mohon difahami siratnya..

  Balas
 • 112. motho  |  Juli 23, 2011 pukul 1:12 am

  alhamdulillah…..
  subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illa Allah Wa Allahu Akbar

  Balas
 • 113. Bramanto Calon Walikota Solo  |  Agustus 6, 2011 pukul 8:43 pm

  alhamdulilah….semoga menjadi ilmu yang bermanfaat

  Balas
 • 114. septian hadi  |  Agustus 12, 2011 pukul 6:37 pm

  apakah tasawuf itu diajarkan sebelum umat nabi muhammad s.a.w., dan apakah diwajibkan didalam rukun islam bila mana kita mempelajarinya?

  Balas
 • 115. septian hadi  |  Agustus 12, 2011 pukul 6:38 pm

  kenallah dirimu rata rata sebelum kamu tahu tuhan yg nyata

  Balas
 • 116. septian hadi  |  Agustus 12, 2011 pukul 6:42 pm

  saya perrna mendalami hampir 1 tahun tapi berbeda dgn fikki, oh ya apa kah ada yg tau nyamuk hidup dari apa n makan nya apa, lalat dan tunggau juga apa?
  klw tidak salah di tasawuf juga mengatakan demikian

  Balas
  • 117. alfi  |  Januari 21, 2012 pukul 5:02 pm

   nyamuk hidup dari sesuatu yang hidup dan makan dari sesuatu yang dimakan oleh yang hidup…begitu pula dengan yg lainnya..wasalam

   Balas
 • 118. Burma Bob  |  Agustus 17, 2011 pukul 7:49 am

  perdalami lah tiga perkara ini..renungkan sedalam-dalam nya, maka apa yang ada… Jasmaniah, Rohaniah dan Robbaniah..ibarat tebu, gula dan manis nya… yang mana boleh dilihat dan yang mana tak boleh dilihat cuma ada pada rasa nya. Apabila kita benar-benar telah kembali kepada diri yang empunyai diri maka dunia ini pastinya sudah tidak akan ada lagi buat kita…. sesungguhnya Allah membahhasakan diri nya AKU didalam Al-Quran, dan dimana perbedaan nya kita juga membahasakan diri ini dengan AKU dimana kah hakikat perbedaan nya…. milikki lah rashia ketuhanan mu, dan apabila telah ketemu pasti nya aku dan engkau itu sudah tidak berbeda lagi… sesungguhnya itu lah rashia yang didalam rahsia… salam sahabat ku semua nya..mudah-mudahan kalian akan sampai ke distinasi yang di tujui… amin

  Balas
 • 119. Rusul  |  Agustus 18, 2011 pukul 4:20 am

  coba baca yang ini : http://s4rm4d0n.blogspot.com…walaupun belum lengkap, paling tidak buat pemula..kita saling bahu membahu membangun kaum muslim yang sebenar-benarnya..mohon masukan saran dr kawan yg seiman…

  Balas
 • 120. Racmad xg mceh blajar  |  Agustus 25, 2011 pukul 4:27 pm

  Cra nya bljar tassawuf t2 knali dirimu maka kamu akn mgenali tuhan mu cranya mgenal aq siapa aq maka ap yg hrus dlakukn stlah mgenal dri ku

  Balas
 • 121. hamba Allah  |  September 13, 2011 pukul 6:04 am

  ilmu tasawuf dipelajari dengan rasa bukan dengan akal. contoh: ketika anda sedang marah kepada seseorang tapi tidak meninggalkan bekas sedikit pun di hati anda (pada saat yg sama), maka anda sudah menguasai ilmu tasawuf. Dalam beribadah pun, orang yang sudah mengusai ilmu tasawuf tidak pernah mengharapkan apapun, termasuk kepada Allah. Banyak orang yang menjadi bingung ketika mengaji ilmu tasawuf karena yang digunakan hanya akalnya.

  Balas
 • 122. s. abdurrahman  |  September 26, 2011 pukul 6:34 am

  jgn saling merasa benar,,smua hanya akan memicu perbedaan,,jalani apa yg ada,,nikmatin hidup,,jgn ada penyesalan,,apapun itu smua atas kehendakNYA,,,ajaran ini universal (islam sejati),,tdk memandang agama, ras, ato suku,,smua sama,,,yg jelas kita hrs saling “AWAS, WASPADA”,,,pake ilmu padi, “makin berisi makin merunduk”,,,

  Balas
 • 123. Hamba Allah Yg Hina  |  September 28, 2011 pukul 4:52 pm

  Assalamualaikum wrt.wbkt,

  Kepada saudara2ku sekalian,ada diantara kalian yg memberi komentar mengenai sesuatu yang sungguh mendalam,dan saya percaya anda telah mempelajari “ilmu tasawuf”itu sendiri.Kerana saya sebahagian dari saudara yang memegang amanah yang sama.Saya harap saudara2 tidak membongkarkan dengan sewenang2 disini kerana ilmu ini sangat mendalam dan menentang logik pemikiran bagi mereka yg belum lagi ada basic atau asas pengetahuan ilmu agama itu sendiri.Cukuplah sekadar memberi penerangan secara “surface” atau permukaan sahaja jgn dibongkarkan dengan sewenang2nya di sini kerana ilmu ini datang dengan pertanggungjawaban yang besar di sisi Allah Swt.Dan bakal dihadapkan dengan perbicaraan yang bakal disaksikan oleh para malaikat itu sendiri jika tidak diamalkan dengan sempurna.Dan ilmu ini adalah kunci kepada rahsia yg tersangatlah besarnya.Sebaik2nya biarlah mereka mempelajarinya dengan saluran yg betul melalui perguruan bukan melalui pembacaan atau pemahaman secara zahir disini.

  Wassalam,
  Kepada jiwa2 yg tenang,simpanlah rahsiaku dengan sebaik2nya.Maka aku akan menyimpan rahsiamu di akhirat.

  Balas
 • 124. rahmadi nsn  |  Oktober 4, 2011 pukul 2:00 pm

  bagaimana bisa kita menjalankan ilmu tasawuf yang begitu suci dan berat. adakah cara yang mudah untuk memahaminya

  Balas
  • 125. s. abdurrahman  |  Oktober 7, 2011 pukul 12:43 am

   nsn….klo niat baik,,,insya allah tdk ada yg berat untuk belajar.

   Balas
 • 126. Rusli M. Jamal  |  Oktober 9, 2011 pukul 3:10 pm

  Untuk mempelajari sebuah ilmu agama, perlu kiranya mempelajari terlebih dahulu ilmu fiqh, sebab fiqh menerangkan tentang kebersihan dan kesucian tubuh dari hadats

  Balas
 • 127. Aminudin  |  Oktober 19, 2011 pukul 2:43 pm

  Mau tanya,bagaimana jika saya yang masih kotor dan suka brmaksiat ingin mpelajari
  tapi blum ada guru yg membimbingnya. .
  krn waktu kerja saya dari pagi smpe malam.

  Balas
 • 128. joli  |  Oktober 30, 2011 pukul 4:34 am

  Didalam sifat 20 ada yg di namakan 5 sifat salabiah berbunyi :MUKHALA FATUHU LILHAWADIST & KIAMUHU BIHAFIS artinya:(berdirinya Allah Taala dg sendirinya & tiada bersamaan dg yang baharu).tetepi di dalam Al-quran Allah berfirman :pa ainama tuwallu pasamma wajhullah (kemanapun kamu berhadap di situlah wajah Allah).hadis Rosull mengatakn Halaka adama kasuratihi (Allah ciptakan adam seperti rupaNYA) pertanyaan saya :antara sifat dan pirman/Hadis adalah 2 hal yg saling bertentengan,tolong anda sinkronkan hal ini agar tidak saling bertentangan,bagaiman cara paakainya…..????

  Balas
 • 129. Tjuan Ming  |  Desember 5, 2011 pukul 4:19 am

  “Permintaan Tolong untuk siapa saja ya tahu infoemasi belajar tasawuf di daerah bogor dan cirebon mohon informasinya ”
  sy tertarik dengan belajar tasawuf cuma takut kalau g ada gurunya”

  tjuan ming

  Balas
 • 130. ekn  |  Januari 3, 2012 pukul 7:01 am

  saya setuju dengan komennya umar semoga ALLAH SWT memberi hidaya kepada saudara2 yang mempelajari ilmu tasauf

  Balas
 • 131. Muhsini  |  Januari 20, 2012 pukul 6:30 pm

  Aslamu’alaikum

  pa Tasauf itu ada atau tdk pd zaman Nabi SAW?

  sy menanyakan tu, krn ada sbgian org dgn mngatakan bhw ajaran tu tdk ada pd zaman Nabi Muhammad SAW.

  Mohon dijelaskan…..

  Balas
 • 132. alfiatul husni  |  Februari 6, 2012 pukul 3:51 am

  insya allah sya akan menjalankan nya Tpi sya ingin trus mema’ripatkan kpda allah swt

  Balas
 • 133. alfiatul husni  |  Februari 6, 2012 pukul 4:00 am

  insya allah sya akan menjalankan nya Tpi sya ingin trus mema’ripatkan kpda allah swt
  Dan yang sya mau tanyakan , kan klo tugas malaikat jibril itu menyampaikan wahyu kpda nabi muhammad , ,
  sedangkan kan skarang mah nbi nya juga sudah ga ada , dan tugas malaikat jibril yang skarang itu apa ?

  Balas
 • 134. budi nawawi  |  Maret 19, 2012 pukul 1:12 pm

  Saya senang mendengar masalah tasauf,sebab menurut saya ilmunya menggali lebih dalam tentang iSlam dan dsariatnya,

  Balas
 • 135. agus dj  |  Maret 22, 2012 pukul 5:42 am

  terimakasih atas semua informasi yang benar2 sangat bermanfaat bagi saya, saya ingin sekali mendalami tasauf…maturnuwun..

  Balas
 • 136. hanafi  |  Maret 28, 2012 pukul 1:02 am

  assalamualaikum…..jdi pengen belajar tasawuf….biar tau diri saya ini siapa….???

  Balas
 • 137. Madrasah Aliyah Kejuruanm  |  April 12, 2012 pukul 8:06 am

  Allohu Akbar

  Balas
 • 138. edhy  |  Juni 1, 2012 pukul 4:41 am

  seorang manusia awam sprti aq,apa kah bsa mempelajarin ilmu tersebut.???

  Balas
 • 139. edhy  |  Juni 1, 2012 pukul 4:43 am

  dan apa kah mungkin smudah yang ku byangkan untuk mempeljari ilmu tersebut.??

  Balas
 • 140. syarif  |  Juni 3, 2012 pukul 12:53 am

  assalamualaikum….
  mohon pencerahan…
  mengapa begitu pentingnya bahkan seakan wajib mursyid dlm belajar ilmu tasawuf?.. sementara begitu sulitnya mencari ulama sufi di era sekarang ini… byk sekali orang yg berniat belajar tentang tasawuf sementara mereka takut karna larangan tak boleh mempelajarinya tanpa mursyid…
  apakah saat sebagian nabi mencari tuhan salah satunya nabi Ibrahim AS. atau nabi Muhammad SAW. itu bukan tasawuf?… trus siapakah mursyidnya sementara dia itu terlahir dikalangan orang kapir?…
  mohon maaf kalo pertanyaan saya ini agak bodoh
  wassalam.

  Balas
 • 141. ahmad  |  Juni 23, 2012 pukul 7:12 am

  kita semua memiliki keyakinan yang sama yaitu meyakini adanya (allah) yang maha esa.cuma perjalanan hidup kita semua yang berbeda. kalau kitabnya allah sebagai sumber permasalahan lalu apakah kalian semuanya menyakini bahwa bumi dan langit beserta isinya adalah milik allah Swt. jangan duakan allah itu namanya musrik.

  Balas
 • 142. Andy  |  Desember 11, 2012 pukul 3:57 pm

  Preman kristen…ngomong itu jangan asal terbawa nafas aj..iblis aj diakui nya muhamad itu utusan allah..dan sedemikian ingin nya iblis hancurkan pengikut nabi muhamad dan menyesat kan..tu iblis nya udah dapat 1teman’ preman kristen’sensaralah qm bersama nya..

  Balas
 • 143. MGC 047  |  Mei 10, 2013 pukul 5:34 am

  LA MAUJUDA ILLALLAH
  TIADA YG MAUJUT DI DUNIA HANYA ALLAH

  Balas
 • 144. Beatrice  |  Mei 31, 2013 pukul 5:46 am

  I every time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet therefore from now I am using net for posts, thanks to web.

  Balas
 • 145. Jean  |  Juni 1, 2013 pukul 11:54 am

  I am truly pleased to read this web site posts which consists of plenty of valuable data, thanks for providing these kinds of information.

  Balas
 • 146. surya  |  Mei 13, 2015 pukul 8:05 pm

  setiap yang bernama pasti ada yang punya nama.
  syarat utama untuk memeluk agama islam adalah BERAKAL,gunakanlah akal itu dengan sebaik-baiknya untuk mengetahui siapa yang punya nama.jika kita menyimak cerita tentang nabi sebelum nabi muhammad saw yaitu contoh nabi adam pada jaman nabi adam algur’an belum diturunkan.jadi APA agama yang di anut oleh nabi ssebelum nabi muhammad.?……

  Balas
 • 147. surya  |  Mei 13, 2015 pukul 8:10 pm

  Ada pepatah yang mengatakan “orang beriman belum tentu berilmu.orang berilmu sudah pasti beriman”

  Balas
  • 148. Putra deli  |  April 27, 2017 pukul 1:01 am

   Ya sekedar mengingatkan bukan mengajari sekedar menyampaikan bukan menggurui, bagi kita yg sering baca postingan soal agama pasti selalu ada yg pikiran negatif (selalu mengatakan sesat )dengan alasan dalil, ya Monggo silahkan tapi ya kembalikan dulu kepada dirinya anda apakah Anda sudah sempurna, kalau ada yg mengatakan tasawuf tidak pernah di ajarkan nabi, ya memang betul nabi gk prlu belajar karena memang beliau kwalitas manusia pilihan, sementara kita hanya mendapat pantulan dari kemuliaan beliau tentang bagaimana cara mengenal Tuhan yang sesungguhnya, jadi ya mohon dikaji kembali tentang “innama bu’istu Li utammima maksimal ahlaq,,” karena Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi wasallam diutus ke dunia untuk menyempurnakan Ahlaq , kenapa bukan ilmu atau agama, karena Allah tau manusia itu serakah jika tidak dikendalikan dengan ahlaq, sementara ilmu adalah bekal yg sudah di berikan kepada mahluk untuk bertahan hidup dan mencari tujuan hidup jadi ilmu tidak ada yg sempurna dia akan selalu berubah cara dan sesuai siapa yang menggunakan, sementara agama adalah suatu kumpulan pembelajaran dan amalan tentang mengenal sang pencipta, jadi Yo bagi yg merasa Ndak cocok dengan tasawuf mohon dijaga nafsunya untuk tidak membid’ahkan sampai mengkafirkan saudaranya sendiri,kebenaran hanya milik Allah dan kesilapan dari dirinya sendiri,

   Balas
 • 149. Nardi  |  Juli 18, 2018 pukul 5:39 am

  Assalamu’alaikum wr wb.
  Maaf ada rekomendasi guru yang bisa saya datangi di wilayah jakarta yang mengajarkan smua tersebut diatas.

  Trimakasih.

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Maret 2007
S S R K J S M
« Agu   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

 • 643.943 hits

Top Clicks

 • Tidak ada

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

 • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

This website is worth
What is your website worth?
Add to Google

Syafii Photos


%d blogger menyukai ini: